Intechnytt

I Sam­ferd­sel og Infra­struk­tur nr. 12 — April 2016  kom­mer det frem noen tan­ker  rundt effek­ti­vi­se­ring av anbuds­pro­ses­ser og krav­do­ku­men­ta­sjon basert på et inter­vju med adm. dir. Rune Lægreid i Intech.

Du kan lese hele artik­ke­len her.

Polarion Day Nordics

Polarion_Logo_2xVår samarbeidspartner Taipuva arrangerer Polarion Day Nordics 19.04.2016 i Tampere, Finland. Her blir det mulig å få høre erfaringer fra andre brukere av Polarion og møte utviklerne av systemet. På programmet finner vi Sandvik som forteller hvordan Polarion ALM har bidratt til å effektivisere arbeidet deres. Hvordan de har integrert prosesser...
Les mer