Category Archives: Intech i Media

Korrekt start

I Teknisk Ukeblad 04 2018 kunne du lese om Intech tanker om kravhåndtering. ...
Les mer

Gammel vane og for mye penger

Teknisk Ukeblad 07.11.2016
av: Lars Taraldsen skjermbilde-2016-11-07-kl-13-59-17
I en artikkel i tu.no 07.11.2016 blir Rune Lægreid intervjuet angående arbeidsmetodikk, dokumentasjonsmengde og kravhåndtering. Utdrag av artikkelen er gjengitt her. Hele artikkelen kan lese på tu.no eller bestilles lenger ned på denne siden. Konsulentselskapet Intech mener gammel vane, høy oljepris og for...
Les mer

I Sam­ferd­sel og Infra­struk­tur nr. 12 — April 2016  kom­mer det frem noen tan­ker  rundt effek­ti­vi­se­ring av anbuds­pro­ses­ser og krav­do­ku­men­ta­sjon basert på et inter­vju med adm. dir. Rune Lægreid i Intech.

Du kan lese hele artik­ke­len her.