Det danske selskapet Systems Engineering AS har mange års erfaring med å bruke Systems Engineering prinsipper ved utvikling av komplekse produkter. Selskapet har utviklet et rammeverk for bedrifter som vil bruke prinsippene til å forbedre produktutviklingen. Rammeverket, kalt Systems Engineering Concept® (SEC), består av en håndfull "best practice" arbeidsrutiner, metoder og verktøy...

Les mer