GRATIS 30 minutters frokostwebinar fra Intech

Torsdag 7. april kl 09:00

Unlock the power of IBM Rational DOORS with DXL scripting

More information and registration here

Torsdag 16 april kl 09:00

Polarion ALM som SAMARBEIDSPLATTFORM

Mer informasjon og påmelding her

Behov

Behov oppstår i en organisasjon som følge av endringer i planer, mål eller rammebetingelser. God kartlegging av behov og forankring i kravbeskrivelse er kritisk for et godt resultat.

SKAPE

Utviklingen av produkter og tjenester er en prosess som består av endringer, nye ideer og krav. Evnen til å håndtere endrede forutsetninger er nøkkelen til kvalitet i produkt og leveranse.

BRUKE

Endringer møter motstand. Innføring av en ny løsning gir ofte uforutsette utfordringer. Test og integrasjon av løsningen er i tillegg til endringsledelse viktig for et godt resultat.

GEVINST

Svarte investering til forventning? Validering av resultat mot forventning og formelle krav er viktig læring. Var kravene presist nok formulert? Var det entydig sammenheng mellom krav og test?