GRATIS 30 minutters frokostwebinar fra Intech

3. og 4. November

Intech @ Siemens Realize LIVE

Intech Con­vert for Industry Stan­dards blir pre­sen­tert på Sie­mens Rea­lize Live ons­dag 04. novem­ber kl. 12:25

For informasjon om Polarion presentasjoner på Realize LIVE og påmelding se her

Oktober/november

DOORS — Invitasjon vil bli sendt ut senere

Mer informasjon og påmelding her

Behov

Behov oppstår i en organisasjon som følge av endringer i planer, mål eller rammebetingelser. God kartlegging av behov og forankring i kravbeskrivelse er kritisk for et godt resultat.

SKAPE

Utviklingen av produkter og tjenester er en prosess som består av endringer, nye ideer og krav. Evnen til å håndtere endrede forutsetninger er nøkkelen til kvalitet i produkt og leveranse.

BRUKE

Endringer møter motstand. Innføring av en ny løsning gir ofte uforutsette utfordringer. Test og integrasjon av løsningen er i tillegg til endringsledelse viktig for et godt resultat.

GEVINST

Svarte investering til forventning? Validering av resultat mot forventning og formelle krav er viktig læring. Var kravene presist nok formulert? Var det entydig sammenheng mellom krav og test?