Monthly Archives: mars 2015

Datakommunikasjon i Nødnett

IMG_3392Trondheim, 24.03.2015 - Intechs Hans Petter Naper orienterer om dataoverføring til beredsakpsbruk i nødnettet på Nødnettdagene. TEDS -TETRA Enhanced Data Service - vil muliggjøre overføring av data som posisjonering og sporing, distribusjon av meldinger, bildeoverføring, rapportsending, og søk på bilnummer og fingeravtrykk som viktige supplement i arbeidet...
Les mer

Smartere samarbeid i Jernbaneverket

Jernbaneverket: Kontrollrom Jernbane Gode erfaringer med databasebasert kravhåndteringssystem Jernbaneverket bygger ikke lenger sine anlegg selv, men kjøper fra industrien. Dette medfører behov for utarbeidelse av gode kravspesifikasjoner og kvalitetssikring av at disse blir ivaretatt i detaljspesifikasjoner fra leverandørene. Overgangen fra papirbasert til databasebasert løsning for kravhåndteringen innebærer en...
Les mer