Datakommunikasjon i Nødnett

IMG_3392Trond­heim, 24.03.2015 — Intechs Hans Petter Naper ori­en­te­rer om data­over­fø­ring til bered­sakps­bruk i nød­net­tet på Nød­nett­da­ge­ne. TEDSTETRA Enhan­ced Data Ser­vice — vil mulig­gjø­re over­fø­ring av data som posi­sjo­ne­ring og spo­ring, dis­tri­bu­sjon av mel­din­ger, bilde­over­fø­ring, rap­port­sen­ding, og søk på bil­num­mer og fin­ger­av­trykk som vik­ti­ge sup­ple­ment i arbei­det til nødetatene.

Kommentar feltet er stengt.