JPL_JBVKommersielle basestasjoner for mobiltrafikk blokkerer og forstyrrer Jernbaneverkets eget mobilnett. Det fører til stopp og forsinkelser i togtrafikken.

Jernbaneverket får ingen informasjon om nye basestasjoner som Telenor, Netcom og Mobile Norway setter opp i nærheten av toglinjene. Dermed kan «fremmede» mobilsignaler uventet bryte eller svekke forbindelsen på...
Les mer