Intechnytt

Smartere samarbeid i Jernbaneverket

Jernbaneverket: Kontrollrom Jernbane Gode erfaringer med databasebasert kravhåndteringssystem Jernbaneverket bygger ikke lenger sine anlegg selv, men kjøper fra industrien. Dette medfører behov for utarbeidelse av gode kravspesifikasjoner og kvalitetssikring av at disse blir ivaretatt i detaljspesifikasjoner fra leverandørene. Overgangen fra papirbasert til databasebasert løsning for kravhåndteringen innebærer en...
Les mer

Middelmådige anbudsprosedyrer gir milliardtap

Undersøkelser blant norske kunnskapsarbeidere avdekker frustrasjon over manglende kompetanse innen kravspesifisering, sier Rune Lægreid

Du tror det ikke før du ser det, var slagordet for serien X-files. Slagordet kunne like gjerne ha vært brukt på mange private og offentlige anbud.

Budsjettsprekker i multimillidardklassen

Men resultatene ser vi. Vi leser...
Les mer

REQB sertifiseringskurs">REQB sertifiseringskurs

Intech har gleden av å være de første i Norge som kan tilby kurs og sertifiseringstest i henhold til Requiremet Engineering Qualification Board - REQB. Vi ser at kravhåndtering er et stadig mer aktuelt og har gleden av å kunne tilby to kurs innen dette området. I tillegg til REQB kurset, arrangeres det er generelt kurs innen...
Les mer