Planlagte webinarer

Nyt kaf­fen mens du lærer noe nytt!

Intech arran­ge­rer en serie med webi­na­rer med uli­ke tema­er knyt­tet til sys­tems engi­neer­ing, krav­hånd­te­ring, test­le­del­se og and­re rela­ter­te tema.

Link til nes­te webi­nar her.

Tema­ene som tas opp i dis­se webi­na­re­ne kom­mer etter inn­spill fra tid­li­ge­re del­ta­ge­re. Send oss en mel­ding der­som det er noe du øns­ker å få belyst.

Vi dek­ker gene­rel­le tema eller tema knyt­tet til verk­tøy DOORS, Pola­rion eller Enter­pri­se Architect.

Relaterte innlegg

Kommentar feltet er stengt.