Breakfast webinar

Unlock the power of DOORS with DXL — Read and Write to/from Files

Tirsdag 9. juni inviterer vi til gratis frokostwebinar!

DOORS func­tions can crea­te data dis­play­ed to the user through the main DOORS UI.  Some­ti­mes user may want that data in a file.  Alter­na­tive­ly, the­re may be a need to do a “dir­ty word search” in objects based on a list of words con­tai­ned in a file.  The examp­le pro­gram will pro­vi­de an examp­le of both read­ing from and wri­ting to a file.

Når?
9. juni 2020 , 09:00 – 09:30
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 1. juni. Begrenset antall plasser («førstemann til mølla…..»)

Webi­na­ret vil bli avholdt på engelsk.

Ved påmel­ding vil du mot­ta en bekref­tel­se pr. e‑post og sene­re en link for å kob­le deg til webi­na­ret.

Registration

Det­te webi­na­ret er dess­ver­re full­teg­net. Der­som du regist­re­rer deg vil du bli kon­tak­tet med for­slag om en ny dato for webi­na­ret.

Påkrev­de felt er mar­kert med *

Ditt navn*:

E‑post*: Sel­skap:Tele­fon­num­mer:

Gate­adres­se: Post­num­mer: Post­sted:

Jeg aksep­te­rer vil­kå­re­ne for behand­ling av per­son­re­la­tert infor­ma­sjon

Go to top