Breakfast webinar

Hva er nytt i Polarion 20

Tirs­dag 15. sep­tem­ber  invi­te­rer vi til gra­tis fro­kostwe­bi­nar!

Vi har vært så heldige å få Peter Asp fra Siemens til å gå gjennom noen av nyhetene i Polarion 20 og dersom tiden tillater det, si litt om hva vi kan forvente i kommende versjoner av Polarion 

Vi tar gjer­ne imot spørs­mål om ting dere lurer på i Pola­rion og vil for­sø­ke å sva­re på dis­se i det­te eller frem­ti­di­ge webi­na­rer.

Når? 15. sep­tem­ber 2020 , 09:00 – 09:30
Pris: Gra­tis
Påmel­dings­frist: 14. august. Begren­set antall plas­ser 

Ved påmel­ding vil du mot­ta en bekref­tel­se pr. e‑post og sene­re en link for å kob­le deg til webi­na­ret.

Registration

Påkrev­de felt er mar­kert med *

Ditt navn*:

E‑post*: Sel­skap:Tele­fon­num­mer:

Gate­adres­se: Post­num­mer: Post­sted:

Jeg aksep­te­rer vil­kå­re­ne for behand­ling av per­son­re­la­tert infor­ma­sjon

Go to top