Frokostwebinar

DOORS — Tema blir publisert senere

Vi invi­te­rer vi til gra­tis fro­kostwe­bi­nar tirs­da­ger kl. 09:00

I oktober vil det være en liten pause i webinarserien. Dersom du har spesifikke ønsker til tema som skal ta opp — DOORS delen av webinarserien, tar vi gjerne i mot ønsker på kurs@intech.no

Når? tirs­da­ger  09:00 – 09:30
Pris: Gra­tis
Påmel­dings­frist: Dagen før

Ved regist­re­ring vil du mot­ta infor­ma­sjon på epost og bli opp­da­tert på nye webi­nar i den­ne serien.

Registrering

  Påkrev­de felt er mar­kert med *

  Ditt navn*:

  E‑post*: Sel­skap:Tele­fon­num­mer:

  Gate­adres­se: Post­num­mer: Post­sted:

  Jeg aksep­te­rer vil­kå­re­ne for behand­ling av per­son­re­la­tert informasjon

  Go to top