Frokostwebinar

Unlock the power of DOORS with DXL — Dialogue boxes

Tirs­dag 1. sep­tem­ber  invi­te­rer vi til gra­tis fro­kostwe­bi­nar!

The webinar will introduce the DXL scripting language for IBM Rational DOORS. This session will focus on how to build dialogue boxes.

More infor­ma­tion will be pro­vi­ded later.

The webi­nar is in Eng­lish lan­gua­ge and will be kept inte­rac­ti­ve, allowing you to address the most rele­vant topics for your orga­niza­tion.

Når? 01. sep­tem­ber 2020 , 09:00 – 09:30
Pris: Gra­tis
Påmel­dings­frist: 31. august. Begren­set antall plas­ser («første­mann til møl­la…..»)

Ved påmel­ding vil du mot­ta en bekref­tel­se pr. e‑post og sene­re en link for å kob­le deg til webi­na­ret.

Påmelding

Påkrev­de felt er mar­kert med *

Ditt navn*:

E‑post*: Sel­skap:Tele­fon­num­mer:

Gate­adres­se: Post­num­mer: Post­sted:

Jeg aksep­te­rer vil­kå­re­ne for behand­ling av per­son­re­la­tert infor­ma­sjon

Go to top