Frokostwebinar

Kommer snart

Tirsdag 16. juni inviterer vi til gratis frokostwebinar!

Inn­hold i webi­na­ret blir pub­li­sert snart

Når?
16. juni 2020 , 09:00 – 09:30
Pris: Gratis
Påmeldingsfrist: 01. juni. Begrenset antall plasser («førstemann til mølla…..»)

Webi­na­ret vil bli avholdt på engelsk,.

Ved påmel­ding vil du mot­ta en bekref­tel­se pr. e‑post og sene­re en link for å kob­le deg til webi­na­ret.

Påmelding

Påkrev­de felt er mar­kert med *

Ditt navn*:

E‑post*: Sel­skap:Tele­fon­num­mer:

Gate­adres­se: Post­num­mer: Post­sted:

Jeg aksep­te­rer vil­kå­re­ne for behand­ling av per­son­re­la­tert infor­ma­sjon

Go to top