Daily Archives: juli 15, 2013

Kravhåndtering — Få kontroll på anskaffelsesprosessene

Få kontroll på anskaffelsesprosessene - nedlastbart white paper fra Intech

Effektiv kravhåndtering er et viktig suksesskriterium for anskaffelser. God

kravhåndtering

kravhåndtering er en kvalitetsbærer for gjennomføring av anskaffelsesprosjekter. I forbindelse med kostnadsoverskridelser eller forsinkelser i prosjekter blir det ofte pekt på at leverandøren ikke har forstått oppgaven godt nok. Hva...
Les mer

Mobilkrig stopper togene — Teknisk Ukeblad 01.09.2011

JPL_JBVKommersielle basestasjoner for mobiltrafikk blokkerer og forstyrrer Jernbaneverkets eget mobilnett. Det fører til stopp og forsinkelser i togtrafikken.

Jernbaneverket får ingen informasjon om nye basestasjoner som Telenor, Netcom og Mobile Norway setter opp i nærheten av toglinjene. Dermed kan «fremmede» mobilsignaler uventet bryte eller svekke forbindelsen på...
Les mer